Gazdálkodási adatok

  Adat Adatközzététel Archív adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Letölthető dokumentumok:

Költségvetés_ORSZIK_2020.pdf

Könyvvizsgálói jelentés_ORSZIK_2019.pdf

Éves beszámoló_ORSZIK_2019.pdf
 
 

Letölthető dokumentumok:

Költségvetés_ORSZIK_2019 Archív.pdf

Könyvvizsgálói jelentés_ORSZIK_2018_Archív.pdf

Éves beszámoló_ORSZIK_2018_Archív.pdf

Költségvetés_ORSZIK_2018 Archív.pdf

Könyvvizsgálói jelentés_ORSZIK_2017_Archív.pdf

Éves beszámoló_ORSZIK_2017_Archív.pdf

Költségvetés_ORSZIK_2017_Archív.pdf

Könyvvizsgálói jelentés_ORSZIK_2016_Archív.pdf

Éves beszámoló_ORSZIK_2016_Archív.pdf

Költségvetés_ORSZIK_2016_Archív.pdf

Éves beszámoló_ORSZIK_2015_Archív.pdf

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  

Letölthető dokumentumok:

Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_ORSZIK_2020 I.pdf

Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_ORSZIK_2020 II.pdf

Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_ORSZIK_2020 III.pdf

Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_ORSZIK_2020 IV.pdf
 

Letölthető dokumentumok:

Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_ORSZIK_2019 I._Archív.pdf

Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_ORSZIK_2019 II. _Archív.pdf

Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_ORSZIK_2019 III._Archív.pdf

Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_ORSZIK_2019 IV._Archív.pdf
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond  Szervezetünkre nem releváns  
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani   

Letölthető dokumentumok:

Szerződések_ORSZIK_2020.pdf.

 

Letölthető dokumentumok:

Szerződések_ORSZIK_2019_Archív.pdf

Szerződések_ORSZIK_2018_ArchÍv.pdf

Szerződések_ORSZIK_2017_Archív.pdf

Szerződések_ORSZIK_2016_Archív.pdf

Szerződések_ORSZIK_2015_Archív.pdf

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  Szervezetünkre nem releváns  
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések  Szervezetünkre nem releváns  
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Az elmúlt 1 évben nem került sor szerződéskötésre Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések kapcsán.  

Letölthető dokumentumok:

TSZ_EFOP 2.2.3.-17-2017-00012_ORSZIK_2017 11 30_Archív.pdf

 

További (archív) információk:

http://orszik.hu/eu-projekt
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)   

Letölthető dokumentumok:

Közbeszerzési terv_ORSZIK_2020

 

További (archív) közbeszerzési információk, dokumentumok, összegzések stb. elérhetőek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett adatbázisban:

http://www.kozbeszerzes.hu/
Letölthető fájlok
pdf, 1,002.84 KB Éves beszámoló_ORSZIK_2018_Archív.pdf Letöltés
pdf, 509.74 KB Költségvetés_ORSZIK_2016_Archív.pdf Letöltés
pdf, 274.62 KB Könyvvizsgálói jelentés_ORSZIK_2019.pdf Letöltés
pdf, 1.87 MB Éves beszámoló_ORSZIK_2019.pdf Letöltés
pdf, 554.40 KB Költségvetés_ORSZIK_2019_Archív.pdf Letöltés
pdf, 570.88 KB Költségvetés_ORSZIK_2020.pdf Letöltés
pdf, 1.03 MB Könyvvizsgálói jelentés_ORSZIK_2016_Archív.pdf Letöltés
pdf, 179.14 KB Könyvvizsgalói jelentés_ORSZIK_2017_Archív.pdf Letöltés
pdf, 865.65 KB Éves beszámoló_ORSZIK_2015_Archív.pdf Letöltés
pdf, 512.03 KB Költségvetés_ORSZIK_2017_Archív.pdf Letöltés
pdf, 547.71 KB Költségvetés_ORSZIK_2018_Archív.pdf Letöltés
pdf, 512.03 KB Költségvetés_ORSZIK_2017_Archív.pdf Letöltés
pdf, 907.43 KB Könyvvizsgálói jelentés_ORSZIK_2018_Archív.pdf Letöltés
pdf, 1.39 MB Éves beszámoló_ORSZIK_2017_Archív.pdf Letöltés
pdf, 1.26 MB Éves beszámoló_ORSZIK_2016_Archív.pdf Letöltés
pdf, 592.00 KB Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_ORSZIK_2020 III.pdf Letöltés
pdf, 590.36 KB Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_ORSZIK_2020 I.pdf Letöltés
pdf, 592.26 KB Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_ORSZIK_2020 IV.pdf Letöltés
pdf, 591.90 KB Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_ORSZIK_2020 II.pdf Letöltés
pdf, 591.88 KB Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_ORSZIK_2019 I_Archív.pdf Letöltés
pdf, 591.93 KB Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_ORSZIK_2019 III_Archív.pdf Letöltés
pdf, 590.19 KB Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_ORSZIK_2019 IV_Archív.pdf Letöltés
pdf, 591.99 KB Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai_ORSZIK_2019 II_Archív.pdf Letöltés
pdf, 177.51 KB Közbeszerzési terv_ORSZIK_2020.pdf Letöltés
pdf, 819.72 KB TSZ_EFOP 2.2.3.-17-2017-00012_ORSZIK_2017 11 30_Archív.pdf Letöltés
pdf, 115.47 KB Szerződések_ORSZIK_2015_Archív.pdf Letöltés
pdf, 184.22 KB Szerződések_ORSZIK_2018_Archív.pdf Letöltés
pdf, 179.23 KB Szerződések_ORSZIK_2017_Archív.pdf Letöltés
pdf, 179.07 KB Szerződések_ORSZIK_2016_Archív.pdf Letöltés
pdf, 186.04 KB Szerződések_ORSZIK_2020.pdf Letöltés
pdf, 182.34 KB Szerződések_ORSZIK_2019_Archív.pdf Letöltés

HÍREK / ESEMÉNYEK

Békésen megkezdődhet egy negyven személyes CSÁO építése

Rövidesen egy újabb Családok Átmeneti Otthonával bővülhet a baptista intézmények nagy családja, kezdődhet az építkezés!

Megkapták az első oltást az ellátottak

Január utolsó napjaiban érkeztek a Baptista Integrációs Központ intézményeibe az oltócsoportok és beadták a koronavírus elleni védőoltást.

Vörös kód a BIK „Túlélőpontjain”

A hideg idő beálltával a Baptista Integrációs Központ is felkészült az érkezők elhelyezésére, hiszen a fővárosi hajléktalanellátók együttműködésében a szállók, mint „Túlélőpontok” szerepeltek.

Várja a jelentkezéseket a Napraforgók Háza

A Baptista Szeretetszolgálat egyik legfiatalabb, nappali ellátást nyújtó intézménye a Napraforgók Háza, amely leendő ellátottak és önkéntesek jelentkezését várja Székesfehérváron.

Munkatársakat keresünk a Családok Átmeneti Otthonába

A Baptista Integrációs Központ (BIK), elsősorban teljes állású munkatársakat, szakgondozót és gondozót keres XV. kerületi, kétszer 40 férőhelyes, nyáron megnyílt új családok átmeneti otthonába.

A Napraforgók Háza biztonságáért

Ózongenerátoros fertőtlenítő berendezést kapott a Napraforgók Háza fogyatékosok napközi otthona.

Top