Szervezeti, személyzeti adatok

 

  Adat Adatközzététel Archív adatok
1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Név: Országos Szociális Intézményfenntartó Központ

Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 34/b I/2.

Postai cím: 1391 Budapest, Pf. 241.
Központi telefonszám: 06/1-381 0084

Központi telefax: -

Központi e-mail: orszik@orszik.hu

Internet honlap: http://orszik.hu/

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: 06/1-381 0084
E-mail: orszik@orszik.hu
 
2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes
szervezeti egységek feladatai

 Letölthető dokumentumok:

SZMSZ_ORSZIK_2021 01 12.pdf

 
3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme)

 

Név: Hári Tibor
Beosztás: Főigazgató
Telefonszám: 06/1-381 0084
E-mail:  orszik@orszik.hu

Név: Gál Dávid
Beosztás: ügyvezető igazgató
Telefonszám: 06/1-381 0084
E-mail:  orszik@orszik.hu
 
4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

Név: Bajor Noémi

Telefonszám:06/1-381 0084

E-mail:  orszik@orszik.hu

Ügyfélfogadási rend:

Előzetes bejelentkezés alapján
 
5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Szervezetünkre nem releváns  
6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy
ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 Intézmények adatai_2021 04 12.pdf Intézmények adatai_2020 12 11_Archív.pdf
7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon-
és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 Szervezetünkre nem releváns  
8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai
címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 Szervezetünkre nem releváns  
9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 Szervezetünkre nem releváns  
10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a
főszerkesztő neve

 Szervezetünkre nem releváns  
11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi  ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 Felügyeleti szervek_ORSZIK_2020 12 11.pdf  
Letölthető fájlok
pdf, 4.28 MB SZMSZ_ORSZIK_2021 01 12.pdf Letöltés
pdf, 469.17 KB Felügyeleti szervek_ORSZIK_2020 12 11.pdf Letöltés
pdf, 188.79 KB Intézmények adatai_ORSZIK_2021 04 12.pdf Letöltés
pdf, 190.69 KB Intézmények adatai_ORSZIK_2020 12 11_Archív.pdf Letöltés

HÍREK / ESEMÉNYEK

November 12-én ünnepeljük a Szociális Munka Napját

Ekkor köszöntjük azok bátor és áldozatos munkáját, akik az egyik legnagyobb kitartást és hitet igénylő hivatás szakemberei az új század eddigi legnehezebb korszakában.

A cél a régi, az esély új

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ végezte Fehérváron a gyermekvédelmi szakellátás feladatait. Novembertől a fenntartói kötelezettségeket a Baptista Szeretetszolgálat intézményi családjához tartozó ORSZIK látja el.

Családgondozó munkatársat keresünk!

A Baptista Integrációs Központ (BIK), 2 fő teljes állású szociális munkatársat családgondozó pozícióba keres XV. kerületi (7-es 8-as busz vonalától 5 percre) 2*40 férőhelyes egy éve megnyílt új családok átmeneti otthonába!

A harmadik védőoltás is megérkezett!

Aki igényelte, a harmadik koronavírus elleni védőoltást is megkaphatta a baptista intézményekben.

Gyere szociális segítőnek a Baptista Integrációs Központba!

A Főváros egyik legnagyobb hajléktalanellátó intézményének 150 fős soroksári telephelyére keresünk szociális segítő munkakörbe olyan jelentkezőket, akik nem riadnak vissza a kihívásoktól.

Tanácskoztak az intézményvezetők

Az ORSZIK intézményvezetői találkoztak és vitatták meg az aktuális ügyeket június 22-én a Baptista Szeretetszolgálat pákozdi logisztikai központjában.

Top