Menekült ellátás

 

Az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ fenntartásában a Baptista Integrációs Központ

fontos és aktív tagja a menekülteket ellátók közösségének. A Baptista Integrációs Központ

Menekülteket és Oltalmazottakat Befogadó Családok Átmeneti Otthona I. és II. 40-40 férőhellyel telt

házzal működik Budapesten, a Lőportár utcában.

 

A menekültek szociális és gyermekvédelmi intézményben történő ellátásának gondolata 2013 őszén

vetődött fel, amikor a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársai megkeresték a Baptista

Szeretetszolgálatot a menekült családok elhelyezésének nehézségeivel. Az ezt követő egyeztetések

során formálódott meg az a program, amely később alakot is öltött és mára a legtöbb elemében

megvalósult. Ezt egy – az Európai Menekültügyi Alap által támogatott – projekt segítségével sikerült

véghezvinni, amelyben a BÁH konzorciumi partnerként vett részt. A megvalósító az Országos Szociális

Intézményfenntartó Központ által fenntartott Baptista Integrációs Központ. A program keretében

olyan szolgáltatásokat alakítottak ki, amelyek elsősorban menekült embereket, családokat látnak el.

Fontos kiemelni, hogy a program abban a tekintetben mindenképpen egyedülálló, hogy olyan

szociális, vagy gyermekvédelmi szolgáltatás korábban nem működött Magyarországon, amely

kifejezetten menekülteknek jött volna létre, és ennek érdekében szakmai munkájában,

kialakításában, működésében ehhez a speciális körülményhez alkalmazkodott volna.

 

A programban vállalták két, egy épületben található Családok Átmeneti Otthonának a kialakítását,

ahol elsősorban a befogadó állomásokról érkező menekült, vagy oltalmazott státusszal rendelkező

családok laknak.

 

Az intézmény a jogszabályokban meghatározott szolgáltatások mellett kiegészítő támogatásokat is

biztosít: pszichológiai segítséget nyújt, megteremtették a magyar nyelvtanulás lehetőségét, a

gyerekeknek külön fejlesztő programokat állítottak össze. Az Új Európa Alapítvány támogatásának is

köszönhetően rendszeresen töltik kötelező közösségi szolgálatukat gimnazista diákok az

intézményben, segítve az ott dolgozók munkáját.

 

Már a program megvalósításának kezdetén látták, nem csupán családoknak van szükségük szállásra

és segítségre, hanem egyedülállóknak is, ezért több intézményben fogadnak egyedülálló menekült,

vagy oltalmazott embereket, így a Baptista Integrációs Központ több telephelyén közel 100-120

embernek nyújtanak szociális vagy gyermekjóléti ellátást és segítséget új életük kialakításában.

 

Az intézményi ellátáson túl számtalan fórumon segítik a menekült, oltalmazott embereket, így fontos

és aktív tagjává váltak a menekülteket, oltalmazottakat ellátó közösségnek. Szoros és kiváló

kapcsolatot tartanak fenn az UNHCR-rel, az ENSZ menekültügyi szervezetével, minden

rendezvényükön, fórumukon jelen vannak. Ugyancsak gyakran egyeztetnek a Belügyminisztérium és

az EMMI munkatársaival is. A BÁH-al való kiváló kapcsolatukat jelzi az az együttműködési

megállapodás, amelyet 2014. december 5-én írtak alá: ebben a két fél kifejezte együttműködési

szándékát és a menekültek, oltalmazottak támogatásáért való közös törekvésüket.

 

Nehézségek, megoldásra váró feladatok

 

A menekült és oltalmazott emberek, családok ellátása sok szempontból eltér a magyar emberek

ellátásától. A magyar nyelv nem-, vagy hiányos ismerete, az eltérő szokások, hagyományok, emberi

viszonyok mind-mind komoly kihívások elé állítják a munkatársakat. Akik több esetben tapasztalták,

hogy a vonatkozó jogszabályi keretek a magyarországi viszonyokat veszik alapul. Így például bár egy

afgán család a szűk családba tartozónak tekinti a nagyszülőket, testvéreket is, a családok átmeneti

otthonára vonatkozó jogszabály nem teszi lehetővé azt, hogy a korábban nálunk is megfigyelhető

nagy család együtt költözzön be az intézménybe. Mivel viszont családi kötelékeik, különösen egy

teljesen idegen országban, igen erősek, van olyan család, aki elválás helyett az együtt maradást

választja, és ideiglenes, vagy tartósabb megoldással megpróbál az intézményen kívül boldogulni.

 

Ugyancsak komoly türelmet, felkészültséget, kreativitást és nyitottságot igényelnek a kulturális

különbségek. Az időfogalom eltérősége (pl. megbeszélt időpontra mikor jelenek meg), a személyek

közötti kapcsolatok, viselkedési szokások különbözősége (mit illik, mit nem illik, mit szabad, mit nem),

a hagyományok mássága mind nehezítik az ellátottak beilleszkedését, a magyar emberekkel való

kapcsolatok kialakulását. Ugyancsak sokszor okoznak nehézséget alapvető dokumentumok hiánya

(pl. iskolai bizonyítvány, korábbi munkahelyek igazolása, anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, stb.) is.

 

Az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ munkatársai tudják, hogy azoknak a

szakembereknek, akik menekült, vagy oltalmazott emberekkel foglalkoznak a folyamatos tanulás, és

tevékenységük folyamatos felülvizsgálata elengedhetetlen. Erre törekednek intézményeikben.

HÍREK / ESEMÉNYEK

A dm a Fészek hálózatát támogatja a jótékonysági focitornával

A dm idén ötödik alkalommal rendezi meg jótékonysági focitornáját, s másodszorra támogat a baptisták családjához tartozó intézményt. Első alkalommal a törökbálinti Tábitha Gyermekhospice Ház volt a kedvezményezett, idén pedig az érdi központú Fészek Nevelőszülői és Helyettes Szülői Hálózatra esett a választás.

Ünnepélyesen átadták a Nyírségi Család és KarrierPONT-ot

Az ORSZIK együttműködésével, a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület és a Nyírgyulaji Polgármesteri Hivatal konzorciumában valósul meg az EFOP-1.2.9-17-2017-00101 Nyírségi Nő-Köz-Pont létrehozása és működtetése című projekt 2018. június 1-től Mátészalkán, a Cserepeshegy utca 12-es szám alatt.

A szociális gondoskodás területein dolgozókat köszöntjük!

Minden évben november 12-én köszöntjük azokat, akik a szociális gondoskodás területén dolgoznak. A Szociális Munka Napján Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke köszöntötte a kollégákat.

Egyre bővülő szolgáltatásokkal a hajléktalan léthelyzetben élőkért

Az ORSZIK bővülő szolgáltatásokkal alkalmazkodik a hajléktalan-ellátás területén tapasztalható megváltozott körülményekhez, jogi helyzethez.

Alkotó nyár

Lassan eltelik a nyári szünet, de elmondhatjuk, hogy a Katica családok átmeneti otthonában élő gyermekek számára nem telt haszontalanul, hiszen a hőségben pancsolós bulit rendeztünk, az elkészült játszótéren, udvaron sportfeladatokkal töltöttünk el napokat, a hajdúböszörményi önkormányzat által biztosított diákmunkások illetve önkéntesek tartanak minden nap kézműves foglalkozásokat, közös vetélkedőket, melyet a gyermekek nagy szeretettel és örömmel fogadnak.

Családi Nap a Katica Családok Átmeneti Otthonában

Hajdúböszörmény – Március 6-án oly sok várakozás után megnyílt a Katica Családok Átmeneti Otthona, az Újvárosi u. 66. szám alatt található, teljes mértékben felújított, gyönyörű, új ingatlan.

Top