Menekült ellátás

 

Az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ fenntartásában a Baptista Integrációs Központ

fontos és aktív tagja a menekülteket ellátók közösségének. A Baptista Integrációs Központ

Menekülteket és Oltalmazottakat Befogadó Családok Átmeneti Otthona I. és II. 40-40 férőhellyel telt

házzal működik Budapesten, a Lőportár utcában.

 

A menekültek szociális és gyermekvédelmi intézményben történő ellátásának gondolata 2013 őszén

vetődött fel, amikor a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársai megkeresték a Baptista

Szeretetszolgálatot a menekült családok elhelyezésének nehézségeivel. Az ezt követő egyeztetések

során formálódott meg az a program, amely később alakot is öltött és mára a legtöbb elemében

megvalósult. Ezt egy – az Európai Menekültügyi Alap által támogatott – projekt segítségével sikerült

véghezvinni, amelyben a BÁH konzorciumi partnerként vett részt. A megvalósító az Országos Szociális

Intézményfenntartó Központ által fenntartott Baptista Integrációs Központ. A program keretében

olyan szolgáltatásokat alakítottak ki, amelyek elsősorban menekült embereket, családokat látnak el.

Fontos kiemelni, hogy a program abban a tekintetben mindenképpen egyedülálló, hogy olyan

szociális, vagy gyermekvédelmi szolgáltatás korábban nem működött Magyarországon, amely

kifejezetten menekülteknek jött volna létre, és ennek érdekében szakmai munkájában,

kialakításában, működésében ehhez a speciális körülményhez alkalmazkodott volna.

 

A programban vállalták két, egy épületben található Családok Átmeneti Otthonának a kialakítását,

ahol elsősorban a befogadó állomásokról érkező menekült, vagy oltalmazott státusszal rendelkező

családok laknak.

 

Az intézmény a jogszabályokban meghatározott szolgáltatások mellett kiegészítő támogatásokat is

biztosít: pszichológiai segítséget nyújt, megteremtették a magyar nyelvtanulás lehetőségét, a

gyerekeknek külön fejlesztő programokat állítottak össze. Az Új Európa Alapítvány támogatásának is

köszönhetően rendszeresen töltik kötelező közösségi szolgálatukat gimnazista diákok az

intézményben, segítve az ott dolgozók munkáját.

 

Már a program megvalósításának kezdetén látták, nem csupán családoknak van szükségük szállásra

és segítségre, hanem egyedülállóknak is, ezért több intézményben fogadnak egyedülálló menekült,

vagy oltalmazott embereket, így a Baptista Integrációs Központ több telephelyén közel 100-120

embernek nyújtanak szociális vagy gyermekjóléti ellátást és segítséget új életük kialakításában.

 

Az intézményi ellátáson túl számtalan fórumon segítik a menekült, oltalmazott embereket, így fontos

és aktív tagjává váltak a menekülteket, oltalmazottakat ellátó közösségnek. Szoros és kiváló

kapcsolatot tartanak fenn az UNHCR-rel, az ENSZ menekültügyi szervezetével, minden

rendezvényükön, fórumukon jelen vannak. Ugyancsak gyakran egyeztetnek a Belügyminisztérium és

az EMMI munkatársaival is. A BÁH-al való kiváló kapcsolatukat jelzi az az együttműködési

megállapodás, amelyet 2014. december 5-én írtak alá: ebben a két fél kifejezte együttműködési

szándékát és a menekültek, oltalmazottak támogatásáért való közös törekvésüket.

 

Nehézségek, megoldásra váró feladatok

 

A menekült és oltalmazott emberek, családok ellátása sok szempontból eltér a magyar emberek

ellátásától. A magyar nyelv nem-, vagy hiányos ismerete, az eltérő szokások, hagyományok, emberi

viszonyok mind-mind komoly kihívások elé állítják a munkatársakat. Akik több esetben tapasztalták,

hogy a vonatkozó jogszabályi keretek a magyarországi viszonyokat veszik alapul. Így például bár egy

afgán család a szűk családba tartozónak tekinti a nagyszülőket, testvéreket is, a családok átmeneti

otthonára vonatkozó jogszabály nem teszi lehetővé azt, hogy a korábban nálunk is megfigyelhető

nagy család együtt költözzön be az intézménybe. Mivel viszont családi kötelékeik, különösen egy

teljesen idegen országban, igen erősek, van olyan család, aki elválás helyett az együtt maradást

választja, és ideiglenes, vagy tartósabb megoldással megpróbál az intézményen kívül boldogulni.

 

Ugyancsak komoly türelmet, felkészültséget, kreativitást és nyitottságot igényelnek a kulturális

különbségek. Az időfogalom eltérősége (pl. megbeszélt időpontra mikor jelenek meg), a személyek

közötti kapcsolatok, viselkedési szokások különbözősége (mit illik, mit nem illik, mit szabad, mit nem),

a hagyományok mássága mind nehezítik az ellátottak beilleszkedését, a magyar emberekkel való

kapcsolatok kialakulását. Ugyancsak sokszor okoznak nehézséget alapvető dokumentumok hiánya

(pl. iskolai bizonyítvány, korábbi munkahelyek igazolása, anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, stb.) is.

 

Az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ munkatársai tudják, hogy azoknak a

szakembereknek, akik menekült, vagy oltalmazott emberekkel foglalkoznak a folyamatos tanulás, és

tevékenységük folyamatos felülvizsgálata elengedhetetlen. Erre törekednek intézményeikben.

HÍREK / ESEMÉNYEK

Új helyen a Napraforgók Háza

Baptista Szeretetszolgálat intézményi családjához tartozó Országos Szociális Intézményfenntartó Központ egyik legfiatalabb, nappali ellátást nyújtó otthona a Napraforgók Háza.

Díjak kiváló munkát végzett kollégáinknak

A szeretetszolgálat 2013-ban díjakat alapított, hogy kiváló tevékenységet végző kollégáit elismerje és megköszönje munkájukat. A 2024. év elismeréseit április 19-én adták át.

Honvédelmi nap a Befogadlakban

Honvédelmi napot rendeztek március 28-án, csütörtökön a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő székesfehérvári Befogadlak Baptista Gyermekotthonban.

Humánpolitikai adminisztrátort keresünk

A Baptista Integrációs Központ, Budapest, VI. kerületi központi irodájába, napi 8 órás munkaidőben, megbízható, pontos humánpolitikai adminisztrátort keres.

Szociális és terápiás munkatársakat keresünk

A Baptista Integrációs Központ csepeli és a Budafoki úton lévő hajléktalanok átmeneti szállóira munkatársakat keres. Miskolci telephelyünkre terápiás munkatárs jelentkezését várjuk.

Adományokat adtak át a gyermekotthonban

A törődés fontos! E gondolat jegyében adtak át adományokat december 20-án délelőtt a székesfehérvári Befogadlak Baptista Gyermekotthonban.

Top