EFOP-2.2.25-22-2022-00011

Támogatott lakhatás kialakítása, szociális alapszolgáltatás fejlesztése valósul meg a debreceni Napsugár Gondozóházban

 

Az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ egyik Intézménye, a Napsugár Gondozóház 2012. júliusától működik Debrecen Megyei Jogú városában, alapszolgáltatás keretében nappali intézményként, felnőtt korú fogyatékos személyek számára nyújt ellátást.

Hajdú-Bihar Megyében élő 16.életévüket betöltött értelmileg akadályozott és halmozottan fogyatékos személyeknek biztosít, nyugodt, meghitt nappali ellátást, különböző fejlesztő, szocioterápiás foglalkozásokkal kiegészülve. A Napsugár Gondozóházban az európai esélyegyenlőségi normákhoz igazodó, társadalmi integráció iránt elkötelezett szakemberekkel végezzük tevékenységünket.

Az intézmény küldetésének tekinti az igénybevevők számára minőségi szolgáltatásnyújtásán túl, a fogyatékos személlyel élő családok erőforrásainak támogatását, szemléletformáló munkáját, a szülői attitűdök, túlféltés korrigálását. Elengedhetetlennek tartjuk a társadalmi integráció folyamatában a támogató kapcsolatrendszer szélesítését, ezért önkéntesek bevonásával szervezzzük programjainkat. Együttműködéseink alapja az előítélet mentesség és a szolidaritás.

A projekt elsődleges célja a támogatott lakhatási szolgáltatás létrehozása, 12 db új férőhellyel. Ennek megvalósításához, jelen projekt keretében új ingatlant vásárolunk és felújítjuk. További cél a szolgáltatási gyűrűt adó alapszolgáltatás fejlesztése: a jelenlegi engedélyes 40 férőhely (Napsugár Gondozóház,4031 Debrecen, Határ u.68.) kapacitása nem kerül bővítésre, viszont a nyújtott szolgáltatás minősége igen, a kapcsolódó eszközbeszerzés útján. Jelenleg 28 fő ellátott veszi igénybe a nappali intézmény szolgáltatásait. Ennek fejlesztése (eszközbeszerzés) a nappali intézmény férőhely kapacitás-kihasználtságának további növekedéséhez is hozzájárul. A létrejövő támogatott lakhatási férőhelyszámokkal és beköltöző lakókkal 12 fő kerül bevonásra a nappali intézmény szolgáltatásaiba. Eszközbeszerzés útján tabletek beszerzése történik meg a meglévő nappali szolgáltatás fejlesztésére, melyet életvezetési készségek és az önrendelkezést támogató fejlesztések biztosítására szeretnénk használni. Beszerzésre kerülnek továbbá: érzelmi intelligenciát fejlesztő játék, kerti fészekhinta is, a rekreációs idő minőségibb felhasználása céljából. Valamint egy gépjármű, a támogatott lakhatási szolgáltatást igénybe vevők szállításához.

A projekt keretében sor kerül Szupervízió és támogatott lakhatás módszertani képzés megtartására munkatársaink részére. Továbbá workshopokat szervezünk a Debrecenben és környékén működő, a célcsoportunkkal foglalkozó támogatott lakhatások, nappali intézmények, támogató szolgálatok és érdekképviseleti szervezetek munkatársai számára.

A támogatott lakhatást igénybevevők részére életvezetési kézségeket támogató felkészítést, munkaerőpiaci felkészítést, és mozgásterápiás foglalkozásokat tartunk tervezetten 6 hónapon keresztül.

A projekt az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával, az EFOP-2.2.25-22-2022-00011 sorszámú projekt keretében elnyert támogatási összegből valósul meg.

 

A projekt megvalósításának időszaka: 2023.01.01.-2023.12.31.

Kedvezményezett neve: Országos Szociális Intézményfenntartó Központ

Projekt címe: Támogatott lakhatás kialakítása, szociális alapszolgáltatás fejlesztése a debreceni Napsugár Gondozóházban.

Szerződött támogatás összege: 228.000.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

HÍREK / ESEMÉNYEK

Komoly elismerést kapott emberkereskedelem elleni küzdelmünk!

Munkatársunk, Toszeczky Renáta november 24-én Hornung Ágnes családokért felelős államtitkártól átvehette az Emberi Méltóság Védelméért Díjat.

Dr. Szilágyi Béla köszöntője a Szociális Munka Napja alkalmából

Lépj ki a csónakból! Kiléptünk a csónakból. Újra és újra. Elkövettétek ezt és elkövettük mi is, s évek óta elég rendesen a háborgó, bizonytalan és sokat változó vizeken járunk.

Önkéntesek a kőbányai szolgáltató centrumban

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola és Gimnázium tanulói elhatározták, hogy a nagycsütörtököt jótékonysági munkával töltik a Radnóti Összefogás Nap keretében: 45 diák gyülekezett a Baptista Kőbányai Szolgáltató Centrum kapuja előtt.

Álláslehetőség a Baptista Integrációs Központban

A Baptista Integrációs Központ (BIK), a főváros második legnagyobb hajléktalan embereket ellátó intézményeként különböző állásokba keres munkatársakat.

Szépségnap a nőnapon, a baptista szociális intézményben

Szépségnappal leptük meg nőnap alkalmából a hajléktalanszállóinkon, illetve a családok átmeneti otthonaiban lakó hölgyeket.

Kétéves lesz a Napraforgók Háza

Január elsején lesz két esztendeje, hogy az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ fenntartásában megnyílt Székesfehérváron, a Seregélyesi úton a Napraforgók Háza fogyatékossággal élők napközije.

Top