EFOP-2.2.25-22-2022-00011

Támogatott lakhatás kialakítása, szociális alapszolgáltatás fejlesztése valósul meg a debreceni Napsugár Gondozóházban

 

Az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ egyik Intézménye, a Napsugár Gondozóház 2012. júliusától működik Debrecen Megyei Jogú városában, alapszolgáltatás keretében nappali intézményként, felnőtt korú fogyatékos személyek számára nyújt ellátást.

Hajdú-Bihar Megyében élő 16.életévüket betöltött értelmileg akadályozott és halmozottan fogyatékos személyeknek biztosít, nyugodt, meghitt nappali ellátást, különböző fejlesztő, szocioterápiás foglalkozásokkal kiegészülve. A Napsugár Gondozóházban az európai esélyegyenlőségi normákhoz igazodó, társadalmi integráció iránt elkötelezett szakemberekkel végezzük tevékenységünket.

Az intézmény küldetésének tekinti az igénybevevők számára minőségi szolgáltatásnyújtásán túl, a fogyatékos személlyel élő családok erőforrásainak támogatását, szemléletformáló munkáját, a szülői attitűdök, túlféltés korrigálását. Elengedhetetlennek tartjuk a társadalmi integráció folyamatában a támogató kapcsolatrendszer szélesítését, ezért önkéntesek bevonásával szervezzzük programjainkat. Együttműködéseink alapja az előítélet mentesség és a szolidaritás.

A projekt elsődleges célja a támogatott lakhatási szolgáltatás létrehozása, 12 db új férőhellyel. Ennek megvalósításához, jelen projekt keretében új ingatlant vásárolunk és felújítjuk. További cél a szolgáltatási gyűrűt adó alapszolgáltatás fejlesztése: a jelenlegi engedélyes 40 férőhely (Napsugár Gondozóház,4031 Debrecen, Határ u.68.) kapacitása nem kerül bővítésre, viszont a nyújtott szolgáltatás minősége igen, a kapcsolódó eszközbeszerzés útján. Jelenleg 28 fő ellátott veszi igénybe a nappali intézmény szolgáltatásait. Ennek fejlesztése (eszközbeszerzés) a nappali intézmény férőhely kapacitás-kihasználtságának további növekedéséhez is hozzájárul. A létrejövő támogatott lakhatási férőhelyszámokkal és beköltöző lakókkal 12 fő kerül bevonásra a nappali intézmény szolgáltatásaiba. Eszközbeszerzés útján tabletek beszerzése történik meg a meglévő nappali szolgáltatás fejlesztésére, melyet életvezetési készségek és az önrendelkezést támogató fejlesztések biztosítására szeretnénk használni. Beszerzésre kerülnek továbbá: érzelmi intelligenciát fejlesztő játék, kerti fészekhinta is, a rekreációs idő minőségibb felhasználása céljából. Valamint egy gépjármű, a támogatott lakhatási szolgáltatást igénybe vevők szállításához.

A projekt keretében sor kerül Szupervízió és támogatott lakhatás módszertani képzés megtartására munkatársaink részére. Továbbá workshopokat szervezünk a Debrecenben és környékén működő, a célcsoportunkkal foglalkozó támogatott lakhatások, nappali intézmények, támogató szolgálatok és érdekképviseleti szervezetek munkatársai számára.

A támogatott lakhatást igénybevevők részére életvezetési kézségeket támogató felkészítést, munkaerőpiaci felkészítést, és mozgásterápiás foglalkozásokat tartunk tervezetten 6 hónapon keresztül.

A projekt az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával, az EFOP-2.2.25-22-2022-00011 sorszámú projekt keretében elnyert támogatási összegből valósul meg.

 

A projekt megvalósításának időszaka: 2023.01.01.-2023.12.31.

Kedvezményezett neve: Országos Szociális Intézményfenntartó Központ

Projekt címe: Támogatott lakhatás kialakítása, szociális alapszolgáltatás fejlesztése a debreceni Napsugár Gondozóházban.

Szerződött támogatás összege: 228.000.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

 

Sikeresen megvalósult a tervezett Támogatott lakhatás kialakítása, szociális alapszolgáltatás fejlesztése a debreceni Napsugár Gondozóházban – 2023.12.31.

 

 

Debrecenben 2012 óta működik a Baptista Szeretetszolgálat intézményi családjához tartozó Országos Szociális Intézményfenntartó Központ (ORSZIK) által fenntartott Napsugár Gondozóház, amely szociális alapszolgáltatás keretében nappali ellátást biztosít fogyatékkal élő felnőttkorú személyek részére. Hajdú-Bihar Megyében élő, 16. életévüket betöltött értelmileg akadályozott és halmozottan fogyatékos személyeknek biztosít nyugodt, meghitt nappali ellátást, különböző fejlesztő, szocioterápiás foglalkozásokkal kiegészülve. A Napsugár Gondozóházban az európai esélyegyenlőségi normákhoz igazodó, társadalmi integráció iránt elkötelezett szakemberek végzik tevékenységünket.

Az ORSZIK egy olyan beruházás megvalósításába kezdett, amely 12 férőhellyel támogatott lakhatási szolgáltatást hozott létre a Napsugár Gondozóházban az elmúlt időszakban. A projekt az Európai Unió és Magyarország kormányának támogatásával, 228 millió forint támogatási összegből valósult meg. A projekt ünnepélyes zárása 2023. december 7-én, csütörtökön történt meg. Az eseményen Hári Tibor, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető főigazgatója összegezte az elvégzett munkát, majd Tóth Sándor lelkipásztor áldotta meg a házat, az ellátottakat és az intézmény dolgozóit. Az új ingatlan lakói kedves műsort adtak, majd a jelenlévők átvágták a szalagot, azzal felavatták az épületet.  

 

A korábban részletezettek szerinti projekt keretében tervezett tevékenységek teljeskörűen megvalósításra kerültek. A kapcsolódó szolgáltatói engedély is hatályba lépett, így az új lakók használatba vehették a felújított ingatlant. A szolgáltatási gyűrűt adó alapszolgáltatás fejlesztéséhez tervezett gépjármű, - és eszközbeszerzés szintén megvalósult, amellyel a nappali intézmény férőhely kapacitás-kihasználtságának további növekedéséhez is hozzájárul. A támogatott lakhatást igénybevevők részére életvezetési kézségeket támogató felkészítést, munkaerőpiaci felkészítést, és mozgásterápiás foglalkozásokat tartottunk 6 hónapon keresztül.

 

 

HÍREK / ESEMÉNYEK

Kutiné Ádám Szilvia elismerése

Kőbánya képviselőtestülete Kőbányáért Díj elismerést adományozott Kutiné Ádám Szilviának, a Baptista Szolgáltató Centrum intézményvezetőjének. Kollégánk az elismerést a június 27-én tartott ünnepségen vette át.

Új helyen a Napraforgók Háza

Baptista Szeretetszolgálat intézményi családjához tartozó Országos Szociális Intézményfenntartó Központ egyik legfiatalabb, nappali ellátást nyújtó otthona a Napraforgók Háza.

Díjak kiváló munkát végzett kollégáinknak

A szeretetszolgálat 2013-ban díjakat alapított, hogy kiváló tevékenységet végző kollégáit elismerje és megköszönje munkájukat. A 2024. év elismeréseit április 19-én adták át.

Honvédelmi nap a Befogadlakban

Honvédelmi napot rendeztek március 28-án, csütörtökön a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő székesfehérvári Befogadlak Baptista Gyermekotthonban.

Humánpolitikai adminisztrátort keresünk

A Baptista Integrációs Központ, Budapest, VI. kerületi központi irodájába, napi 8 órás munkaidőben, megbízható, pontos humánpolitikai adminisztrátort keres.

Szociális és terápiás munkatársakat keresünk

A Baptista Integrációs Központ csepeli és a Budafoki úton lévő hajléktalanok átmeneti szállóira munkatársakat keres. Miskolci telephelyünkre terápiás munkatárs jelentkezését várjuk.

Top